California rent relief settlement

Câu Hỏi Thường Gặp: Thỏa Thuận Dàn Xếp Miễn Giảm Tiền Thuê Nhà COVID-19

Vào ngày 30 tháng Năm năm 2023, các tổ chức bảo vệ người thuê nhà đã đạt thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện lớn chống lại Bang California về các vấn đề thực hiện công bằng và đúng pháp luật trong khâu quản trị của “Chương Trình Miễn Giảm Tiền Thuê Nhà COVID-19 của Bang”, còn có tên gọi khác là “Chương Trình Hỗ Trợ Thuê Nhà Khẩn Cấp” (Emergency Rental Assistance Program (ERAP)) hoặc “Housing is Key” (Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu), dẫn đến hậu quả là hàng nghìn người thuê nhà đủ điều kiện bị từ chối hỗ trợ. Kết quả là Bộ Phát Triển Nhà Ở Và Cộng Đồng California (California Department of Housing & Community Development (HCD)) đã đồng ý thực hiện nhiều biện pháp cải cách quan trọng đối với các quy trình xoay quanh các trường hợp bị từ chối và kháng cáo trong chương trình.

Tài liệu Câu Hỏi Thường Gặp này sẽ cung cấp thông tin giới thiệu tổng quan về thỏa thuận dàn xếp của vụ kiện và ý nghĩa của thỏa thuận này đối với người thuê nhà. Để biết thêm thông tin về vụ kiện và bản sao hoàn chỉnh của thỏa thuận dàn xếp, vui lòng truy cập: www.carentrelief.org. Vụ kiện này do Trung Tâm Luật Pháp Và Nghèo Khó Miền Tây (Western Center on Law & Poverty) và Quỹ Trợ Giúp Pháp Lý Los Angeles (Legal Aid Foundation of Los Angeles) khởi kiện thay mặt cho Liên Minh Hành Động Trao Quyền Cộng Đồng Người California (Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action)), tổ chức Hành Động Chiến Lược Vì Nền Kinh Tế Công Bằng (Strategic Actions for a Just Economy (SAJE)) và viện PolicyLink.

Nếu có thắc mắc về trạng thái của đơn đăng ký, người thuê nhà hãy liên hệ tổng đài chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu theo số (833) 430-2122 của Bang. Để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình trên cổng đăng ký của chương trình Nhà Ở Là Nhu Cầu Trọng Yếu, người thuê nhà có thể truy cập địa chỉ: https://hornellp-ca.neighborlysoftware.com/CaliforniaCovid19RentRelief/Participant.

Để liên hệ tổ chức cộng đồng có thể hỗ trợ đăng ký, người thuê nhà hãy gọi cho Mạng Lưới Đối Tác Địa Phương theo số (833) 687-0967

1. Thỏa thuận dàn xếp này ảnh hưởng đến đối tượng nào?

2. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với các người thuê nhà đã và đang chờ quyết định đối với đơn đăng ký miễn giảm tiền thuê nhà của mình?  

3. Thông báo từ chối trông như thế nào?

4. Thông báo từ chối sẽ được gửi đến người thuê nhà bằng cách nào?

5. Thỏa thuận dàn xếp này có tạo ra bất kỳ thay đổi nào trong quy trình kháng cáo không? 

6. Trường hợp người thuê nhà chỉ được phê duyệt một phần khoản hỗ trợ họ đăng ký thì sao?

7. Thỏa thuận dàn xếp này ảnh hưởng như thế nào đến những người thuê nhà đã nhận được thông báo “lấy lại nhà trước thời hạn” trước đây? 

8. Chuyện gì sẽ xảy ra trong trường hợp người thuê nhà đã nộp nhiều đơn đăng ký và một trong số đó bị đánh dấu là “trùng lặp”?

9. Thỏa thuận dàn xếp này có giúp đỡ cho trường hợp người thuê nhà đã bị từ chối hỗ trợ tiền thuê nhà trước đây không?

10. Thỏa thuận dàn xếp này có bất kỳ hỗ trợ gì thêm cho trường hợp người thuê nhà không sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính của mình không?

11. Người thuê nhà có thể đến đâu để biết thêm thông tin nếu họ không biết chắc về trạng thái đơn đăng ký của mình?

12. Người thuê nhà có thể đến đâu để xin hỗ trợ cho đơn đăng ký của mình?

13. Người thuê nhà có thể đến đâu để xin trợ giúp nếu họ vẫn đang chờ quyết định cho đơn đăng ký của mình nhưng hiện đang phải đối mặt với tình trạng bị trục xuất?

14. Thỏa thuận dàn xếp này sẽ được thực thi như thế nào? 

Back to Top

Tenants’ Rights Advocates Reach Landmark Settlement on Behalf of Californians Struggling With Pandemic Rent Debt

The agreement requires the California Department of Housing & Community Development to give pending and denied applicants a fair chance to receive Covid-19 rental assistance

LOS ANGELES, May 31, 2023 —A landmark settlement has been reached in a case brought by tenants’ rights advocates alleging that the California Department of Housing & Community Development (HCD) unconstitutionally operated the state’s Covid-19 Emergency Rental Assistance Program (ERAP or Housing is Key), which has led to qualified applicants missing out on the assistance they were promised after the pandemic destroyed many Californians’ livelihoods. More than 100,000 households are still waiting for a decision on their applications—and many of them are being served with eviction notices and being harassed by their landlords for rent they still owe. The settlement agreement will offer a renewed chance for applicants who remain in limbo to receive Covid-19 rental assistance, which remains essential to supporting and stabilizing families as the housing and homelessness crisis worsens in California.

California’s Covid-19 Emergency Rental Assistance Program was created to provide direct assistance to low-income families struggling to pay rent during the pandemic. The Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE Action), Strategic Actions for a Just Economy (SAJE), and PolicyLink—represented by Western Center on Law & Poverty, Public Counsel, the Legal Aid Foundation of Los Angeles, and Covington & Burling LLP—sued HCD in June 2022 for several systemic failures in the program, including a confusing application process that led eligible tenants to be wrongfully denied assistance.

“The rental assistance program was intended to provide housing stability for low-income tenant families who were impacted by Covid-19, but delays and dysfunction left far too many eligible families facing eviction because they could not access this critical assistance,” said Madeline Howard, Senior Attorney at Western Center on Law & Poverty. “We are hopeful that this settlement will create an opportunity for these tenants to finally receive the help they need.”

“This settlement will mitigate some of the worst long-tail impacts of the Covid-19 pandemic on our local communities, and Covington is very proud to partner with our co-counsel and clients in this important work,” said Neema Sahni, Partner at Covington & Burling LLP.

California identified more than $6 billion in rental assistance from the state and federal government for the Housing is Key program, which came at a critical time and should have made a profound difference for the hundreds of thousands of families impacted by the economic fallout of the pandemic. More than half a million households applied to the program. Thus far, HCD has denied nearly 30 percent of applicants, according to an analysis of program data conducted by the National Equity Atlas (a research partnership between PolicyLink and the USC Dornsife Equity Research Institute). The vast majority of those denied (93 percent) have incomes below 80 percent of the area median income—the income threshold to be eligible for the program. Tenants did not receive any meaningful explanation of why they were being denied the help they needed to avoid eviction, and many had difficulty accessing the appeal process.

“We filed this case because we started to see a sharp rise in denials for tenants we knew were eligible, including clients of legal aid organizations across the state, who were relying on rental assistance to stay housed and off the streets,” said Faizah Malik, Senior Supervising Attorney at Public Counsel. “With the settlement of the case, many thousands of families will have another chance to receive the aid that they were promised.”

As part of the settlement, HCD has agreed to take several steps to improve its process for the remaining ERAP applications, including:

  • Providing tenants who are going to be denied all or part of the assistance they requested with a detailed explanation of the reason for denial, so they can address issues with the application and have a fair opportunity to appeal;
  • Ensuring that tenants subject to “recapture” of rental assistance funds have a fair opportunity to challenge the state’s decision;
  • Providing better access to the appeal process; 
  • Expanding funding to the Local Partner Network, which will assist tenants with navigating their pending applications and appeals;
  • Conducting an audit of prior denials to correct wrongful denials of assistance;
  • Improving language access and reasonable accommodation procedures; and
  • Providing greater transparency about who is receiving rental assistance and who is not, with data about the race, ethnicity, and zip code of people denied assistance.

Tenants who have been waiting for a decision on their applications will receive an update in the coming months and should regularly check their email, application portal, and postal mail for notifications. Tenants who have been evicted or moved since they applied for rental assistance should contact the Housing is Key program to update their contact information and ensure they receive any important notices. Those who receive a denial will have 30 days to file an appeal.

“SAJE has assisted hundreds of tenants on their rent relief applications, and many of the most vulnerable tenants are still in the waiting pool, confused and scared,” said Cynthia Strathmann, Executive Director of SAJE. “We hope that tenants now will finally get the information they need to get their applications approved so they can pay off their pandemic rent debt, a major source of continued stress and harassment.”

“This case brought us in contact with so many families who were evicted or facing eviction because of the Covid-19 pandemic,” said Jonathan Jager, LAFLA attorney. “We encourage any renters who are still waiting for an ERAP decision to not give up hope. Keep your contact information up to date with Housing is Key and reach out to the Local Partner Network if you have questions about any communications you receive from the program.”

Rent debt across California remains at crisis levels: an estimated 688,000 households across the state remain behind on rent, according to the National Equity Atlas. Altogether, they owe nearly $2.6 billion in total rent debt, with the average rent debt per household hovering around $3,700. The vast majority of these renters are low-income people of color who have suffered job and income losses due to the pandemic. This persistent and mounting debt further illustrates the importance of this settlement to keeping families in their homes and curbing the surge of evictions that have followed the end of pandemic eviction moratoriums.

“I lost everything I had because of issues with the rent relief program. Right before the pandemic, I put my life’s savings into opening a restaurant. I was then forced to close down, and as a result lost my income, my business, and my entire savings trying to hold on to what I had. I applied for rent relief and at first was denied without explanation. Then I appealed, got approved, but have now been waiting for nearly 2 years for the money to come through. I tried calling the program for help dozens of times but got no help. A year into waiting for the funding, my landlord pressured me to move out, and I became homeless. Thousands of lives have been destroyed because of the failure to get the money out to families that they are due. I am hopeful that this settlement will finally bring us closer to some relief,” said Blake Phillips, former resident of Los Angeles.

“In creating the Covid-19 rent relief program, the state promised to cover 100 percent of pandemic rent debt for tenants in California. We brought this case to ensure that the state lived up to that promise so hundreds of thousands of Californians could survive the pandemic,” said Jefferson McGee, State Board Chair of the Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE). “Housing is health and housing is a human right and we will keep fighting to make that a reality for our members.” 

###

For media inquiries, email Alex Comisar here.

Back to Top

Are you interested in learning more about the ACCE v. HCD lawsuit?